Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de totstandkoming en de uitvoering van het beleid van De Zellingen door onder andere het jaarplan, de begroting en de jaarrekening te beoordelen en goed te keuren.

De Raad van Toezicht vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De nevenfuncties van de leden zijn bekend bij de voorzitter, die jaarlijks controleert of de nevenfuncties verenigbaar zijn met het lid zijn van de raad. Voor de leden van de raad gelden specifiek in acht te nemen regels bij een mogelijke belangenverstrengeling.

Samenstelling Raad van toezicht

Leden RvT De Zellingen

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven leden, van links naar rechts:
dhr. R.A. Helder, mw. A.M.A.T. Beukman-Zuure, dhr. F. Stark, dhr. drs. R.M. de Koning, mw. G.C. Convent, dhr. S.J.A. Timmerman, dhr. M. el Mokaddem.

Functies van de leden van de Raad van Toezicht:

dhr. drs. R.M. de Koning | Voorzitter, lid remuneratiecommissie
Benoemd per 01-05-2014, aftredend per 01-05-2022
(Neven)functies:

 • Directeur Amfors Groep
 • Voorzitter, lid Remuneratiecommissie
 • Voorzitter RvC Wooncompas

dhr. R.A. Helder | Lid, voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Benoemd per 01-01-2016, herkiesbaar per 01-01-2020
(Neven)functies:

 • Voorzitter Raad van Bestuur Amarant Groep

mw. A.M.A.T. Beukman-Zuure | Lid, lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Benoemd per 01-01-2018 en herkiesbaar per 01-01-2022
(Neven)functies:

 • Bestuurder Stichting Gezond op Zuid
 • Toezichthouder bij Tragel

mw. G.C. Convent | Lid, lid auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed
Benoemd per 01-01-2018 en herkiesbaar per 01-01-2022
(Neven)functies:

 • Directeur Noether, adviseur en projectmanager
 • CIO NG&E Services Netherlands B.V.

dhr. M. el Mokaddem | Lid, voorzitter remuneratiecommissie
Benoemd per 01-01-2018 en herkiesbaar per 01-01-2022
(Neven)functies:

 • Programmadirecteur Werkoffensief +500
 • Eigenaar Moveda BV en Baim BV
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
 • Lid Raad van Toezicht Kwadraad

dhr. F. Stark | Lid, lid auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed
Benoemd per 01-05-2016, herkiesbaar per 01-05-2020
(Neven)functies:

 • Directeur STICA B.V.
 • Concerncontroller Alliade
 • Docent bij The Academy (PwC) o.a. facilitator controllersnetwerk en treasurynetwerk
 • Adviserend lid werkgroep Horizontaal Toezicht Fizi
 • Lid Raad van Toezicht Savant Zorg
 • Lid ActiZ werkgroep kwaliteit bedrijfsvoering

dhr. S.J.A. Timmerman | Lid, lid auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed
Benoemd per 01-07-2015, herkiesbaar per 01-07-2019
(Neven)functies:

 • Adviseur/Interim- & Projectmanager bij PlanZuid Advies & Interimmanagement:
 • Lid Raad van Toezicht Warande (vice-voorzitter en lid Audit- & vastgoedcommissie) te Zeist
 • Bestuurslid NDSM-loods - St. Kinetisch Noord (portefeuille financiën & vastgoed) te Amsterdam


De (neven)functies zijn bekend bij de voorzitter van de raad, die jaarlijks controleert of deze verenigbaar zijn met het lid zijn van de raad. De leden van de raad hebben geen (neven)functies die niet verenigbaar zijn met hun functies binnen De Zellingen. Voor de leden van de raad gelden specifiek in acht te nemen regels bij een mogelijke belangenverstrengeling.

Meer informatie? Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen