Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de besturing van De Zellingen. Dit doet de raad door onder andere het jaarplan, de begroting en de jaarrekening te beoordelen en goed te keuren.

De raad van toezicht vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. De nevenfuncties van de leden zijn bekend bij de voorzitter, die jaarlijks controleert of de nevenfuncties verenigbaar zijn met het lid zijn van de raad. Voor de leden van de raad gelden specifiek in acht te nemen regels bij een mogelijke belangenverstrengeling.

Visie op toezicht

De raad van toezicht heeft beschreven hoe zij toeziet op de besturing van de organisatie. Dit is opgenomen in de visie op toezichtDit visiedocument start met een persoonlijk ‘mission statement’ van de raad en luidt als volgt:

“Wij, leden van de raad van toezicht van De Zellingen, zien toe op goede besturing van De Zellingen, zodat de kwaliteit en continuïteit van persoonsgerichte zorg gewaarborgd is. Wij sluiten hierbij aan bij de ontwikkeling die de organisatie doormaakt en de doelen die de organisatie heeft gesteld. We maken contextuele keuzes; we geven de bestuurder ruimte wanneer zij dit wenst en treden op als haar sparringpartner én komen dichterbij wanneer dit noodzakelijk, dan wel statutair verplicht is. Maar altijd stellen we de essentie van De Zellingen - persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan ouderen - centraal in ons handelen. Hierbij beseffen wij dat een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk is om de beloften aan cliënten waar te maken.

In ons toezien zetten wij onze persoonlijke competenties en ervaring in en ervaart elk lid de integrale verantwoordelijkheid die wij als toezichthoudend team met elkaar dragen. Wij hebben aandacht voor een goede balans tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’. We grijpen elke kans om in verbinding te zijn met cliënten en medewerkers van De Zellingen. Dit geeft ons een goed beeld van de échte vraagstukken die er leven. We reflecteren periodiek samen met de bestuurder of het ons lukt volgens ons 'mission statement' te handelen”.

Samenstelling raad van toezicht

Samenstelling RvT

De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden, van links naar rechts:
dhr. R.A. Helder,
 mw. A.M.A.T. Beukman - Zuure, dhr. F. Stark en dhr. S.J.A. Timmerman (mw. G.C. Convent ontbreekt op deze foto)

De (neven)functies van de leden van de raad van toezicht:

Mevrouw A.M.A.T. Beukman - Zuure | Voorzitter, lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Benoemd per 01-01-2018 en per 01-05-2022 voorzitter van de raad.
(Neven)functies:

 • Voorzitter raad van toezicht Tragel te Clinge

De heer R.A. Helder | Lid, voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid

Benoemd per 01-01-2016
(Neven)functies:

 • Bestuurder Amarant Groep
 • Voorzitter raad van toezicht Archipel zorggroep te Eindhoven

Mevrouw G.C. Convent | Lid, lid auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed
Benoemd per 01-01-2018 
(Neven)functies:

 • Directeur-bestuurder Noether & Partners, adviseur en projectmanager
 • CIO NG&E Services Netherlands B.V.

De heer F. Stark | Lid, voorzitter auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed
Benoemd per 01-05-2016
(Neven)functies:

 • Directeur STICA B.V.
 • Interim manager stichting Fier te Leeuwarden
 • Docent bij Finance Ideas Academy, facilitator treasurynetwerk
 • Lid raad van toezicht Savant Zorg te Helmond
 • Lid raad van toezicht DSV te Katwijk
 • Lid ActiZ Werkgroep Kwaliteit bedrijfsvoering
 • Voorzitter Werkgroep Forensische zorg

dhr. S.J.A. Timmerman | Lid, lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Benoemd per 01-07-2015
(Neven)functies:

 • Eigenaar/adviseur PlanZuid AIM
 • Partner Fortrus Zorg BV
 • Partner/adviseur TennantPass
 • Docent Avans Hogeschool (Academie Bouw & Infra, sectie RO) te Tilburg
 • Lid raad van toezicht Nimeto (lid Auditcommissie) te Utrecht
 • Lid raad van toezicht Tellus (voorzitter Auditcommissie) te Den Helder
 • Lid raad van toezicht Warande (vice-voorzitter, lid Auditcommissie) te Zeist
 • Bestuurslid Spurd (voorzitter Auditcommissie) te Purmerend

De (neven)functies van de leden zijn bekend bij de voorzitter, die jaarlijks nagaat of de nevenfuncties verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad van toezicht van De Zellingen.

Meer informatie? Bel ons op 088 - 206 90 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

CAPTCHA
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.