Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van De Zellingen voert namens alle medewerkers overleg met het bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen en beschikt over vijftien zetels die naar rato worden vervuld door gekozen medewerkers van de verschillende locaties.

Organisaties met vijftig of meer medewerkers zijn verplicht om een ondernemingsraad (OR) samen te stellen. De OR behartigt de belangen van medewerkers en draagt bij aan goede arbeidsomstandigheden. De OR toetst of het beleid juist wordt opgesteld en uitgevoerd en waarborgt de continuïteit van de organisatie. Klik hier voor het werkplan 2023 - 2023 van de OR.

Samenstelling van de ondernemingsraad
De samenstelling van de OR is met ingang van 6 februari 2023 als volgt:

Kiesgroep Zorg Thuis:
Hedwig Thurkow (voorzitter)
Hellen van der Heide

Kiesgroep Zellingenbreed:
Ingrid Cauwels
Astrid Puts

Kiesgroep Crimpenersteyn:
Linda van den Berg
Michael Droog

Kiesgroep Rijckehove:
Robert de Snoo (vice-voorzitter)
Anita Verkaik

Kiesgroep De Meander:
Patricia de Jong

Meer informatie? Bel ons op 088 - 206 90 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

CAPTCHA
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.