Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding De Zellingen geeft ondersteuning thuis bij kwetsbare mensen die door ziekte, beperking of omstandigheden niet meer in staat zijn om zelfstandig of met hulp uit de omgeving hun dagelijks leven draaiende te houden. De thuisbegeleider komt bij u thuis om samen te werken aan structuur en zelfredzaamheid. Thuisbegeleiders werken samen met diverse andere organisatie en hulpverleners.

Thuisbegeleiding richt zich op verschillende levensgebieden, uw hulpvraag staat hierin centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het creëren van een veilige leefomgeving bij de cliënt thuis, het organiseren van het huishouden, het creëren van een dagstructuur of daginvulling, het versterken en/of uitbreiden van het sociale netwerk, het ondersteunen bij een gezonde levensstijl en zelfzorg, begeleiding bij woningvervuiling, ondersteuning bij huisvestingsproblemen, verslavingszorg, psychosociale ondersteuning en schuldhulpverlening.

Thuisbegeleiding wordt vergoed, maar hiervoor is wel een indicatie nodig. Dit kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatie kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Er wordt altijd een eigen bijdrage gevraagd voor de thuisbegeleiding vanuit de Wmo. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAKOok vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan thuisbegeleiding ingezet worden.

Meer informatie? Bel onze cliëntservice op 010 - 284 33 00 of mail naar clientservice@zellingen.nl.

Meer informatie of thuiszorg aanvragen? Bel onze cliëntservice op 010 - 284 33 00

Aanvraagformulier thuiszorg