Behandeling en begeleiding

Hersenletsel leidt vaak tot een breuk in de levenslijn. Ieder mens is uniek, herstelt in een eigen tempo en maakt eigen keuzes in wat voor hem of haar belangrijk is. Het contact met anderen helpt, want men leert het meest van anderen die in eenzelfde situatie verkeerden.

Onze hersenen zijn flexibel. Zolang er gezond hersenweefsel is en motivatie om te leren, dan kan met de juiste training het functioneren in het dagelijks leven verbeteren.

Zelfredzaamheid vergroten

Afhankelijk van de hulpvraag wordt na een revalidatieopname vaak geadviseerd verder te revalideren vanuit huis. Dit kan poliklinisch, bij de dagbehandeling van De Zellingen en in het Hersenletsel- en Afasiecentrum.

We werken met gerichte behandeldoelen op het gebied van communicatie, zelfredzaamheid, het ontdekken van mogelijkheden en leren omgaan met beperkingen. Hierbij zijn het behoud en/of herwinnen van vaardigheden, het oppakken van vertrouwde activiteiten en/of zoeken naar nieuwe bezigheden, vrijwilligerswerk of zingeving belangrijke aandachtspunten.

Leren van elkaar

Wij zijn trots op zijn ervaringsdeskundigen. Zij ondersteunen onze visie: “De beste manier om je eigen mogelijkheden te ontdekken is het contact met anderen die in eenzelfde situatie verkeerden.” Zo stimuleert het werken in een groep, met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, iemand om meer zelfvertrouwen op te bouwen en zelfstandiger te functioneren. Dit geldt zowel voor mensen met hersenletsel als voor hun naasten.

Voor specifieke hulpvragen is individuele behandeling of begeleiding mogelijk.

Werken in groepen

Naar aanleiding van de verschillende hulpvragen worden allerlei groepen samengesteld. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de ernst van de aandoening, de leeftijd en de interesse van de deelnemers.

Iedereen kan op deze manier werken aan eigen doelen, zoals het oefenen van de communicatie, opbouwen van activiteiten in het dagelijks leven, uitwisselen van ervaringen en praten met lotgenoten.

Direct naasten en mantelzorgers

Afasie en overige onzichtbare gevolgen raken niet alleen de getroffene zelf, maar ook de directe omgeving. Met name de partners en kinderen.

Naasten kunnen bij ons terecht voor begeleiding of cursussen, ook al heeft de NAH-getrogffene geen hulpvraag. We bieden thema-avonden, gespreksgroepen, familie- en meeloopdagen en ondersteuning voor mantelzorgers om het nieuwe leven vorm te geven.

Meer informatie? Bel het Hersenletsel- en Afasiecentrum op 010 - 442 53 61

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen