Eerstelijns verblijf (Elv)

Eerstelijnsverblijf (Elv) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. U kunt gebruikmaken van elv als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld nadat u in het ziekenhuis lag. Uw huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Eerstelijnsverblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Tijdens elv kunt u verschillende soorten zorg krijgen: verpleging, verzorging, geneeskundige- of paramedische zorg. Denk bij paramedische zorg aan bijvoorbeeld fysiotherapie.

Dit verblijf kan in de eerste lijn plaatsvinden omdat:

  • er geen noodzaak (meer) is tot medisch-specialistische zorg;
  • de inschatting is dat er op (korte) termijn herstel te verwachten is en de cliënt naar huis kan; 

Eerstelijnsverblijf is er ook voor uw laatste levensfase. Uw behandelend arts stelt vast dat uw levensverwachting 3 maanden of korter is. Dan kunt u in deze fase zorg krijgen in een instelling voor eerstelijns verblijf. De zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve terminale zorg genoemd.

Meer informatie? Bel naar 088 - 206 90 00.

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

CAPTCHA
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.