Wonen met zorg

Bij De Zellingen kunt u tijdelijk en permanent wonen met zorg. Onder tijdelijk wonen vallen bijvoorbeeld crisisopname, eerstelijnsverblijf wanneer u niet in aanmerking komt voor medisch-specialistische zorg maar niet naar huis kunt of revalidatie in ons Zorghotel.

Permanent wonen met zorg

De Zellingen biedt op vijf locaties permanent wonen met zorg. Dit kan in een verpleeghuis, maar ook kleinschalig wonen op één van onze woonzorgvleugels is mogelijk.

Heeft u zorg nodig maar kunt u daarnaast nog zelfstandig leven, dan kunt u ook zelfstandig in een appartement wonen en (thuis)zorg afnemen via ons Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT).

Wilt u een naaste aanmelden voor permanent wonen met zorg op één van onze locaties, dan kan dat via onderstaand aanmeldformulier.

Telefonisch aanmelden kan ook via 088 - 206 90 90

Aanmeldformulier Wonen met zorg