Stages

De Zellingen vindt scholing en opleiding belangrijk. Om die reden is er voor studenten en leerlingen van diverse (beroeps)opleidingen de mogelijkheid om praktijkervaring via een stageplaats op te doen. Alle stagiaires krijgen op de afdeling of in het team waar zij werken, een vaste werkbegeleider en een praktijkbegeleider.

Erkend leerbedrijf

De Zellingen is een erkend leerbedrijf voor verschillende opleidingen. Stagiaires van diverse middelbare beroepsopleidingen volgen hun beroepspraktijk vormende periode bij één van de afdelingen binnen de organisatie. Hieronder staan de opleidingen waarvoor De Zellingen een erkend leerbedrijf is:

 • VMBO, leerwerktraject Zorg&Welzijn
 • Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (niveau1)
 • Zorghulp (niveau 1)
 • Helpende Zorg en Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)
 • Verzorgende (niveau 3)
 • Verpleegkundige
 • Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4 )
 • Sociaal Pedagogisch Werker (niveau 3 en 4 )
 • Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 3 en 4)
 • Praktijkopleider (niveau 4)
 • Secretarieel Managementassistent (niveau 4)
 • Medewerker Personeel & Arbeid (niveau 4)
 • Bedrijfsadministrateur (niveau 4)
 • Facilitair dienstverlener (niveau 2)
 • Facilitair manager (niveau 4)


Stage aanvragen

Heeft u interesse om bij De Zellingen stage te lopen? Dan kunt u via het onderstaande Stageaanvraagformulier een stageplaats aanvragen. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de stageaanvraag wordt doorgegeven of de stage al dan niet kan doorgaan. Gezien de vele aanvragen die we ontvangen, is het van belang het ingevulde formulier voor de stageaanvraag uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de stage op te sturen.

Stage aanvraag

Stageaanvraag formulier

PERSOONLIJKE GEGEVENS
OPLEIDINGSGEGEVENS
STAGE GEGEVENS
Beschikbaar op *
IN TE VULLEN DOOR STAGE COORDINATOR DE ZELLINGEN
Stage goedgekeurd:
Stagevergoeding:
* verplichte velden