Leerwerkplaatsen

Voorlopig zijn er geen leerwerkplaatsen beschikbaar, het is nog niet zeker of er voor de opleidingen die in september 2017 starten wel plaatsen beschikbaar zijn. Om die reden worden sollicitaties voor leerwerkplaatsen tijdelijk niet in behandeling genomen.

Bij een leerwerkplaats gaat het om een combinatie van werken en leren, een BBL traject. De Zellingen heeft leerwerkplaatsen voor de opleiding Verzorgende IG en Helpende. Gedurende de opleiding werkt de leerling minimaal 24 uur in de week bij Thuiszorg De Zellingen of bij één van de intramurale locaties van De Zellingen. Daarnaast gaat de leerling gemiddeld één dag per week naar school en maakt thuis opdrachten voor school.

Begeleiding

Elke leerling heeft een vaste werkbegeleider, deze zorgt voor de directe begeleiding op de afdeling of team waar de leerling werkt. Daarnaast heeft elke leerling een praktijk- en werkbegeleider. De praktijkbegeleider zorgt voor een goede begeleiding op maat en onderhoudt contact met school. Alle praktijk- en werkbegeleiders hebben hiervoor een scholing gevolgd.

Opleidingsplaatsen specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen in opleiding en co-assistenten

De Zellingen heeft ook een aantal opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen in opleiding en co-assistenten. Tevens hebben wij naast de specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen in dienst die affiniteit hebben met ouderen. Indien u geïnteresseerd bent om bij ons te komen werken als specialist ouderengeneeskunde of als basisarts kunt u contact opnemen met Mw. M. Bakker, coördinator medisch,-psycho,-sociale dienst, telefoonnummer 010 - 266 57 57.