010 - 266 57 57

Leren en werken bij De Zellingen

Op onze intramurale locaties zijn vacatures voor leerlingen. Wil jij graag werken en leren combineren, solliciteer dan nu! We zijn op zoek naar leerlingen van de gecombineerde opleiding VIG/MZ, leerlingen VIG en leerlingen Verpleegkunde niveau 4 die instromen nadat zij het diploma Verzorgende IG hebben behaald.

Bij een leerwerkplaats gaat het om een combinatie van werken en leren, een BBL traject. Gedurende de opleiding werkt de leerling minimaal 24 uur in de week bij Thuiszorg De Zellingen of bij één van de intramurale locaties van De Zellingen. Daarnaast gaat de leerling gemiddeld één dag per week naar school en maakt thuis opdrachten voor school.

Begeleiding

Elke leerling heeft een vaste werkbegeleider, deze zorgt voor de directe begeleiding op de afdeling of team waar de leerling werkt. Daarnaast heeft elke leerling een praktijk- en werkbegeleider. De praktijkbegeleider zorgt voor een goede begeleiding op maat en onderhoudt contact met school. Alle praktijk- en werkbegeleiders hebben hiervoor een scholing gevolgd.

De Zellingen heeft ook een aantal opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen in opleiding en co-assistenten. Tevens hebben wij naast de specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen in dienst die affiniteit hebben met ouderen. Indien u geïnteresseerd bent om bij ons te komen werken als specialist ouderengeneeskunde of als basisarts kunt u contact opnemen met Mw. M. Bakker, coördinator medisch,-psycho,-sociale dienst, telefoonnummer 010 - 266 57 57.