Verslagen en kerncijfers

Zorginstellingen moeten elk jaar met een jaarverslag verantwoording afleggen over de prestaties op het gebied van hun zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Daarom plaatsen we onze bestuursverslagen en jaarrekeningen ter inzage online.

Momenteel kunt u de volgende documenten inzien:

Kwaliteitsjaarverslag
» Kwaliteitsjaarverslag 2016
» Kwaliteitsjaarverslag 2017
» Kwaliteitsjaarverslag 2018
» Kwaliteitsjaarverslag 2019

Jaarrekeningen
» Jaarrekening 2016
» Jaarrekening 2017
» Jaarrekening 2018
» Jaarrekening 2019

Cijfers personele bezetting
» Personele bezetting (per 1 juli 2018)

Meer informatie? Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen