Tijdelijke overname mantelzorg

Voor u als mantelzorger zullen er momenten zijn dat u niet in staat bent om zorg te verlenen of dat u het niet meer alleen afkunt. Om overbelasting te voorkomen kunt u daarom gebruikmaken van respijtzorg: een tijdelijke overname van de zorg waardoor u even vrij kunt nemen.

Respijtzorg wordt aan huis of op locatie aangeboden door beroepskrachten en vrijwilligers van De Zellingen. U kunt de zorg incidenteel overdragen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar ook structureel, bijvoorbeeld elke week een dagdeel of maandelijks een weekend. Het kan kortdurend of langdurend zijn. Als u al langere tijd mantelzorger bent, is het goed om regelmatig even een pauze te nemen.

Indicatie en kosten

Mogelijke kosten voor respijtzorg kunt u vergoed krijgen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 euro per 4 weken.

Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vergoeding vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.