Indicatiestelling en kosten

In Nederland kennen we een uitgebreid zorgstelsel. Door de verschillende wetten en financieringsvormen is de zoektocht naar de juiste zorg en mogelijke vergoeding hiervan vrij ingewikkeld.

Wilt u meer informatie of is alles niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact op met onze zorgbemiddelaar via 010 - 284 33 00.

Indicatiestelling

Om tijdelijk of permanent te verhuizen naar een woonzorglocatie van De Zellingen heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt uitgedrukt in een zorgprofiel dat een globale omschrijving geeft van de benodigde zorg. Zodra u verhuist naar een van onze locaties, wordt dit zorgprofiel samen met u vertaald naar een concreet zorgplan.

De indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een onafhankelijk instituut. Zij bepalen aan de hand van uw situatie welk zorgprofiel er nodig is. Dit zorgprofiel staat niet vast en kan na verloop van tijd verhoogd of verlaagd worden als de situatie veranderd.

Kosten

De meeste verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit houdt in dat u vooraf niet hoeft te betalen en dat De Zellingen alle kosten declareert bij het Zorgkantoor. Houd wel rekening met een eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp waarmee u een beeld krijgt van uw eigen bijdrage.

Het Zorginstituut Nederland heeft een Zorgkompas opgesteld dat een globale indruk geeft van waar u op kunt rekenen als u zorg uit de Wet langdurige zorg krijgt. Naast dit basisaanbod kunt u bij De Zellingen tegen betaling gebruikmaken van diverse aanvullende diensten.