oO

Zorg

op z'n zorgzaamst

De beste zorg bij u thuis

U voelt zich prettig in uw eigen huis en wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De Zellingen helpt u dit mogelijk te maken. De Zellingen werkt met vaste wijkteams met verpleegkundigen en verzorgenden. Zij geven advies, instructie en voorlichting. Daarnaast bieden wij onze klanten 24 uur per dag zorg en ondersteuning aan. Bij de zorg kan het gaan om tijdelijke zorg, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, maar ook om blijvende zorg. Hierbij kunt u denken aan huishoudelijke ondersteuning en/of persoonlijke verzorging. Of u kunt denken aan verpleegkundige handelingen, bijvoorbeeld als u een chronische ziekte heeft of thuis wilt overlijden. Ook kunt u hulpmiddelen huren of kopen bij onze thuiszorgwinkel in Capelle. Voor meer informatie over Thuiszorg De Zellingen download de brochure

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis (VPT en MPT)

U heeft zorg nodig maar verhuist liever niet naar een zorginstelling zoals een woonzorgcentrum of een verpleeghuis. De Zellingen biedt u het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis: zorg afgestemd op uw behoefte en wensen in uw eigen woning. Alle gemakken van het woonzorgcentrum bij de hand met het plezier van zelfstandig wonen. Voor meer informatie over VPT en MPT download de brochure.

Wat te doen bij een vermoeden van dementie?

Dementie is een combinatie van ziekteverschijnselen. Er zijn verschillende vormen waarbij de ziekte van Alzheimer de meest bekende vorm is. Wie te maken krijgt met dementie of een vermoeden hiervan, heeft meestal veel vragen en onzekerheden: over oorzaken, het verloop van de ziekte en de mogelijkheden op het gebied van zorg, ondersteuning en begeleiding. Speciaal voor deze situaties heeft De Zellingen de casemanager dementie: een speciaal opgeleide wijkverpleegkundige met veel kennis over dementie in de regio. Zij is gedurende het ziekteproces een vast aanspreekpunt voor u en uw naasten (mantelzorg).

 

Voor meer informatie over onze zorgproducten kunt u contact opnemen met Clientservice De Zellingen. Dat kan telefonisch op 010 2843300 of via mail clientservice@zellingen.nl.