Stichting Vrienden van Rijckehove

De Stichting Vrienden van Rijckehove zet zich in voor het welzijn van de bewoners van verpleeghuis Rijckehove. Samen met onze sponsors en donateurs willen wij het verblijf voor bewoners in het verpleeghuis zo aangenaam mogelijk maken.

Ons doel is dat verpleeghuis Rijckehove ondanks alle overheidsbezuinigingen een echt thuis is en blijft. De Stichting Vrienden van Rijckehove is per 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor een onderbouwing van onze jaarrekening verwijzen we naar ons jaarverslag 2021:
» Jaarverslag 2021

Historie

De Stichting Vrienden van Rijckehove is in 1997 voortgekomen uit het vroegere Ichthus-Meerhorst Fonds. In 1999 is onder het motto "Rijckehove: van een huis naar een echt thuis" door de Vrienden bij de bouw van het verpleeghuis Rijckehove ruim € 500.000 bijeengebracht om het huis te verfraaien en zaken te realiseren die niet uit de geëigende middelen konden worden gerealiseerd.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Rijckehove is onbezoldigd en als volgt samengesteld:

  • J. de Koning, voorzitter
  • C. van Marle, penningmeester
  • P. Meulendijk, secretaris

Postadres

Stichting Vrienden van Rijckehove
Brucknerstraat 7
2901 GB Capelle aan den IJssel.

U kunt de vrienden bellen op 06 - 54 75 14 62

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?