Stichting Vrienden van Crimpenersteyn

De Stichting Vrienden van Crimpenersteyn zet zich in voor het welzijn van de bewoners van Zorgcentrum Crimpenersteyn. Samen met onze sponsors en donateurs willen wij het verblijf voor bewoners in het zorgcentrum zo aangenaam mogelijk maken. Onze missie is niet voor niets: “van een huis naar een echt thuis”.

De Stichting werkt nauw samen met de SWSO (Stichting Werkgroep Serviceverlening Ouderen) en zorgt voor activiteiten die de bewoners van Crimpenersteyn ten goede komen. Ons doel is dat Crimpenersteyn een echt thuis is en blijft door voorzieningen te realiseren die niet uit het reguliere budget van een zorgcentrum gefinancierd kunnen worden.

Projecten voor bewoners

Het bestuur stelt zich ten doel jaarlijks geld in te zamelen om diverse projecten voor de bewoners te kunnen financieren. Naast de verbeteringen van Crimpenersteyn worden hiermee uiteenlopende projecten gerealiseerd.

De Stichting Vrienden van Crimpenersteyn ontvangt donaties van particulieren, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij Crimpenersteyn en/of haar bewoners en gevestigd zijn in Krimpen aan den IJssel of in de directe omgeving daarvan.

  tuin 2

  De volgende projecten hebben wij de afgelopen jaren gerealiseerd:

  • een gezellige subtropische “Meijmertuin” in het atrium
  • een prachtige “Cultuurtuin” in de buitenruimte
  • een paviljoen en polderslootje in de Cultuurtuin
  • de “Dagbus”
  • een duofiets
  • parasols in de tuin

  De volgende projecten vinden doorlopend plaats:

  • rondritten door Rotterdam en de Krimpenerwaard
  • gezellige optredens van artiesten
  • theatervoorstellingen
  • haring- en ijsmiddagen
  • pannenkoeken eten
  • roofvogelshow
  • Sinterklaasfeest
  • enz.
  tuin

  Word vriend!

  De Stichting Vrienden van Crimpenersteyn kan niet zonder financiële steun. Daarom roepen wij iedereen op om ook vriend te worden. Vriend worden kan op diverse manieren en iedere bijdrage is van harte welkom en wordt goed besteed. 

  U kunt een eenmalige bijdrage storten op rekeningnummer NL72RABO0361973756 ten name van de Stichting Vrienden van Crimpenersteyn.

  U kunt ook een donateurschap aangaan en ons machtigen tot periodieke afschrijvingen. Wilt u uw donateurschap opzeggen, dan wordt na schriftelijke opzegging aan het secretariaat van de Stichting Vrienden van Crimpenersteyn de machtiging stopgezet.

  Antwoordformulier word ook vriend 

  Uw donatie is fiscaal aftrekbaar

  We zijn in overleg met de belastingdienst over onze ANBI status. Nadere informatie volgt spoedig.

  Logo

  Ten tijde van de groots opgezette geldinzamelingsactie t.b.v. een subtropische tuin werd de opbrengst bijgehouden op een grote palmboom die op een centrale plek in Krimpen aan den IJssel stond. Deze palmboom is nog altijd het logo van de Stichting Vrienden van Crimpenersteyn.

  Bestuur

  Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • dhr. B. Snel (voorzitter)
  • dhr. C. Krijgsman (penningmeester)
  • dhr. P. Thomassen (SWSO)
  • mw. A Poetsma
  • dhr. S. Poetsma

  Contactgegevens

  Bezoekadres
  Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel

  Postadres
  De Zellingen
  t.a.v. De Vrienden van Crimpenersteyn
  Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel

  Direct contact
  T. 06 - 15 01 76 18
  E. 
  bfast2@gmail.com

  Overig

  • KvK nummer: 24348350
  • Rekening nummer Rabobank Krimpenerwaard: NL72RABO0361973756

  Beleid en jaarlijkse doelstellingen

  Het bestuur stelt zich ten doel jaarlijks geld in te zamelen via friendraising, bridgedrives en activiteiten om diverse projecten voor de bewoners te kunnen realiseren. Voorts financieren wij een deel van de kosten van de activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd door de Stichting Werkgroep Serviceverlening Ouderen in samenwerking met de afdeling Recreatie & Welzijn van Crimpenersteyn (elke maand een speciaal programma, zoals: ijsmiddag met muziek, haringmiddag met muziek, busreizen, bezoeken aan musea etc.).

  Verslagen van de uitgeoefende activiteiten

  Van elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt. Hierin is de financiële jaarrekening opgenomen die ook aan de Inspecteur van Belasting in ’s-Hertogenbosch wordt toegezonden. De inhoud van elke vergadering wordt nauwkeurig genotuleerd. Gerapporteerd worden de activiteiten en de wensen en verlangens voor het welzijn van de bewoners van Zorgcentrum Crimpenersteyn. Regelmatig wordt informatie verstrekt over activiteiten en resultaten via de regionale kranten en de cliëntennieuwsbrief “De Zandrakker”.

  Financiële verantwoording

  Jaarlijks wordt een jaarrekening door de penningmeester opgemaakt die bestaat uit:

  • algemene informatie
  • grondslagen van waardering
  • balans
  • rekening van Baten en Lasten
  • toelichting op de balans
  • toelichting op de rekening van Baten en Lasten

  Cijfers worden jaarlijks gepubliceerd.
   

  Sponsors

  Naast de schenkingen en giften van particulieren, worden we ook gesponsord door een aantal partijen die zich kunnen vinden in onze missie "van een huis naar een echt thuis". De Stichting Vrienden van Crimpenersteyn wordt door de volgende partijen gesponsord:

  • Rabobank Krimpenerwaard
  • Tweedehandswinkel Crimpenersteyn
  • Jaarlijkse bridgedrive


   

   

  U kunt ons bereiken via 06 - 15 01 76 18

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie?