010 - 266 57 57

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie (GRZ) is voornamelijk gericht op kwetsbare ouderen. Het doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie en weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Geriatrische revalidatie (GRZ) zorgt er voor dat een cliënt zich na een operatie of ziekenhuisopname weer zelfstandig(er) kan redden. Het is een combinatie van verschillende soorten zorg. Denk aan verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, een diëtist of maatschappelijk werkende. Zij werken samen onder de verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde.
 

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen