010 - 266 57 57

Rijckehove

Rijckehove is een sfeervolle woonzorglocatie in Capelle aan den IJsel met zeven wooneenheden voor verschillende doelgroepen. Deze locatie biedt een veilige leefomgeving waarin respect en zelfstandigheid centraal staan.

In Rijckehove wonen 80 cliënten in één of tweepersoons appartementen. Elke wooneenheid beschikt over een gemeenschappelijke ruimte om te eten. Daarnaast beschikt Rijckehove over een restaurant, een grote recreatiezaal (De Muziekhof), een binnentuin, een buitenterras, kapper en een winkel.

Wonen met verpleeghuiszorg

Psychogeriatrische verpleeghuiszorg is bedoeld voor cliënten die 24 uur per dag, zeven dagen per week bescherming, verpleging en intensieve geestelijke zorg nodig hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ouderen met psychische problemen als dementie.

Somatische verpleeghuiszorg is de zorg bij een chronische lichamelijke aandoening, zoals de ziekte van Parkinson, een chronische longziekte (COPD) of een beroerte (CVA).

Voor wonen met psychogeriatrische of somatische verpleeghuiszorg kan men terecht op één van de zeven wooneenheden van Rijckehove.

Revalidatie

Op onze locatie Rijckehove bevindt zich een revalidatiecentrum waar men kan revalideren. Hier vinden behandelingen plaats om weer zo zelfstandig mogelijk naar huis te gaan.

Rijckehove richt zich onder andere op:

  • Geriatrische revalidatie
  • Orthopedische revalidatie
  • Neurorevalidatie

Palliatieve zorg

Is genezing niet meer mogelijk, dan biedt palliatieve zorg, gericht op het behoud of verbeteren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, uitkomst. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee cliënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de cliënt en naasten kunnen voordoen.

Rijckehove beschikt over een afdeling met ondersteuning door een team van speciaal opgeleide deskundigen die in deze periode zowel de cliënt als de naasten bijstaan.

Bezoektijden

Alle afdelingen (behalve afdeling Lentehof)
10.00 - 21.00 uur | Maandag t/m zondag

Let op: afdeling Vogelhof heeft een rustperiode van 13.00 - 15.00 uur.

Afdeling Lentehof
15.00 - 17.00 uur | Maandag t/m zondag
18.30 - 20.00 uur | Maandag t/m zondag

Bezoek dat buiten openingstijden langskomt, kan gebruik maken van de Zellingenpas of zich via de deurbel van Rijckehove melden.
 

Beoordeel locatie Rijckehove op Zorgkaart Nederland

 

Vragen aan of over onze locatie Rijckehove? Bel met 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

Hier vindt u ons