010 - 266 57 57

Ontmoeting - Beemsterhoek

Ontmoeting is er voor mensen die nog thuis wonen en in grote mate zelfredzaam zijn, maar wel behoefte hebben aan contact met anderen of meer structuur in de week.

Wees welkom om zomaar langs te komen. We bieden de gelegenheid om vrijblijvend aan activiteiten deel te nemen en anderen te ontmoeten in een gezellige en informele sfeer.

Samen Lunchen, Jeu de boules, sjoelen, klaverjassen en creatief bezig zijn 

Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.30 uur
W
oensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur