010 - 266 57 57

Dagactiviteiten - Oostgaarde

Dagactiviteiten Beemsterhoek

Samen Lunchen, Jeu de boules, sjoelen, klaverjassen en creatief bezig zijn. 

Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.30 uur
Woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Men kan hier terecht met een indicatie vanuit de WMO, WLZ overbrugging voor dagbesteding en een PGB.

Dagactiviteiten De Roo van Capelle (Baronie 326)

Op verzoek van omwonenden start in juni 2018 hier de dagactiviteiten.

Verdere informatie volgt nog.