Dagbesteding

Onder dagzorg vallen activiteiten en behandelingen die een dag(deel) in beslag nemen. Hieronder vallen herstelgerichte dagactiviteiten en begeleiding en behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en afasie, de ziekte van Parkinson en cognitieve problematiek door bijvoorbeeld dementie. Dagzorg kan ook ingezet worden ter ondersteuning van de mantelzorger.