010 - 266 57 57

Ontmoeting, dagzorg en behandeling

Wij bieden dagzorg in de vorm van activiteiten en ontmoeting, dagactiviteiten, dagbehandeling en ondersteuning voor mantelzorgers. Daarnaast bieden we, ook in de eerste lijn, paramedische zorg zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Ontmoeting

Dagzorg

Paramedische zorg