Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven. Niet altijd is het mogelijk om thuis te sterven, bijvoorbeeld omdat de mantelzorger van de cliënt te zwaar belast is.

Rijckehove beschikt over een afdeling met palliatieve zorg, waarbij de cliënt in een eigen kamer woont en zelf het dagelijks ritme bepaalt. Wanneer er behoefte aan is, bieden we ook ondersteuning bij de rouwverwerking. De Zellingen is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o. en werkt nauw samen met Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ).

Indicatiestelling

Voor palliatief terminale zorg is een indicatie nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Meer informatie of thuiszorg aanvragen? Bel onze cliëntservice op 010 - 284 33 00

Aanvraagformulier thuiszorg