CVA-nazorg

Heeft u een hersenbloeding, herseninfarct of TIA doorgemaakt en wordt u ontslagen vanuit het ziekenhuis of een revalidatie afdeling, dan kunt u een aanvraag doen voor CVA-nazorg aan huis.

Onze verpleegkundige neemt binnen 5 dagen contact met u op om een eerste huisbezoek in te plannen. Tijdens het eerste huisbezoek wordt uw situatie middels een gesprek met u en evt. een naaste of mantelzorger in beeld gebracht: Er volgt overleg met onze thuiszorgteam, uw huisarts en mogelijk andere disciplines want het kan voorkomen dat er nog andere zorg nodig is, zoals dagbesteding of huishoudelijke ondersteuning.

De huisbezoeken die volgen zijn respectievelijk na 2 tot 3 maanden, na 4 maanden en dan ieder bezoek na 6 maanden tot 2 jaar na de hersenbloeding, herseninfarct of TIA.

Meer informatie of thuiszorg aanvragen? Bel onze cliëntservice op 088 - 206 90 90.

Aanvraagformulier thuiszorg