Casemanagement dementie

De casemanagers dementie van De Zellingen zijn zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met dementie. Een casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Een casemanager dementie komt om de 6 tot 8 weken op huisbezoek, afhankelijk van de zorgvraag en geeft informatie, advies, denkt mee en beantwoordt al uw vragen. De casemanager kijkt samen met u en uw naasten welke hulp of zorg nodig is, hoe uw naasten ondersteund kunnen worden en onderhoudt contact met andere zorgverleners om de zorg en begeleiding op elkaar af te stemmen. Zo helpt de casemanager dementie u om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. 

Contact
Uzelf, uw naasten of uw mantelzorger kan contact opnemen met de casemanager dementie. Uw huisarts, de geriater of een andere hulpverlener kan onze casemanagers dementie ook inschakelen. Een casemanager wordt ingeschakeld voor cliënten als er sprake is van een vermoeden van dementie of bij wie de diagnose dementie is gesteld.

Meer informatie over casemanagement dementie?
Bel onze cliëntservice op 088 - 206 90 90 of mail naar clientservice@zellingen.nl.

Casemanagers dementie De Zellingen:

Romy Kok
Romy Kok
Mail: romy.kok@zellingen.nl

Els Hollaar
Els Hollaar - Ophorst
Mail: els.ophorst@zellingen.nl

Ivone Ramos
Ivone Ramos - Xavier da Moura
Mail: ivone.xavierdamoura@zellingen.nl
 

Meer informatie of thuiszorg aanvragen? Bel onze cliëntservice op 088 - 206 90 90.

Aanvraagformulier thuiszorg