Advies, instructie en voorlichting

Merkt u dat er mogelijk een zorgbehoefte ontstaat, dan komt onze wijkverpleegkundige langs voor advies, instructie en voorlichting en om na te gaan of er een zorgindicatie kan worden gesteld. Er zullen vervolgens zo'n drie tot vijf gesprekken gevoerd worden.

Tijdens het eerste huisbezoek bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u aan welke zorgvragen aandacht besteed zal worden. Onderwerpen die tijdens de gesprekken aan bod komen zijn:

  • Zo lang mogelijk uw zelfstandigheid behouden
  • Vanwege gezondheidsredenen mogelijk noodzakelijke aanpassingen aan de woning
  • Lotgenotengroepen, cursussen en belangenbehartigers binnen de gezondheidszorg
  • Het gebruik en de aanschaf van hulpmiddelen
  • Het inschakelen van andere hulpverleners, waaronder de casemanagers dementie
  • Ondersteuning voor mantelzorgers

Indicatie en eigen bijdrage 

Voor de gesprekken met de wijkverpleegkundige is geen indicatie nodig en hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel komen ze ten laste van het eigen risico van de zorgverzekering.

Meer informatie of thuiszorg aanvragen? Bel onze cliëntservice op 010 - 284 33 00

Aanvraagformulier thuiszorg