Specialistenteam

Tegenwoordig kan steeds meer complexe, verpleegkundige zorg gewoon thuis plaatsvinden. Huisartsen en medisch specialisten kunnen hiervoor ons specialistenteam inschakelen.

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Ons specialistenteam bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen met een aanvullende opleiding. Zij helpen cliënten die complexe verpleegkundige zorg nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijnbestrijding via een infuus en bloedtransfusies. Ons specialistenteam richt zich ook op kortdurende zorg voor terminale patiënten thuis.

Verwijzing via huisarts of specialist

Voor specialistische verpleegkundige zorg heeft u in de meeste gevallen een verwijzing nodig van de huisarts of de specialist uit het ziekenhuis. Na uw aanmelding neemt een verpleegkundige van het specialistenteam contact met u op en maakt een afspraak om de randvoorwaarden vast te stellen en een zorgplan op te stellen.

De verpleegkundige overlegt zo nodig met de huisarts en specialist in het ziekenhuis en zorgt dat alle zorg die u ontvangt op elkaar wordt afgestemd. Regelmatig evalueert de verpleegkundige met u de geleverde zorg.