Indicatiestelling en kosten

In Nederland kennen we een uitgebreid zorgstelsel. Door de verschillende wetten en financieringsvormen is de zoektocht naar de juiste zorg en mogelijke vergoeding hiervan vrij ingewikkeld. Onder thuiszorg verstaan we verzorging en (wijk)verpleging bij u thuis. Bent u op zoek naar iemand die u helpt bij het huishouden, bekijkt u dan de informatie over huishoudelijke hulp.

Indicatiestelling

Voor verzorging en verpleging thuis hoeft u vooraf geen indicatie aan te vragen. De wijkverpleegkundige komt eerst bij u langs om vast te stellen welke zorg nodig is. Samen spreekt u af welke zorg u zelf en uw naasten blijven doen en welke zorg door ons thuiszorgteam wordt geboden. Op basis van deze afspraken stelt de wijkverpleegkundige een zorgindicatie die aangeeft welke zorg u krijgt, wat wordt genoteerd in uw zorgdossier dat bij u zelf in bezit heeft.

Kosten

Reguliere thuiszorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt hierover geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Houd er wel rekening mee dat u misschien hulpmiddelen moet aanschaffen of huren die het verlenen van thuiszorg mogelijk maken. De wijkverpleegkundige kan u hier meer over vertellen tijdens uw eerste afspraak.

Thuiszorg op basis van een verpleeghuisindicatie

Staat u op de wachtlijst voor een woonzorglocatie, dan ontvangt u ter overbrugging tijdelijk thuiszorg. De thuiszorg wordt dan vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en mogelijk moet u in dat geval ook een eigen bijdrage betalen voor de thuiszorg. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp waarmee de hoogte van uw eigen bijdrage inzichtelijk wordt.