De Zellingen Zorg Thuis

Bent u woonachtig in Capelle, Krimpen of Nieuwerkerk aan den IJssel en heeft u behoefte aan zorg of verpleging thuis, dan kunt u uzelf middels onderstaand formulier aanmelden voor thuiszorg van De Zellingen. U hoeft vooraf geen indicatie aan te vragen en u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Onze wijkverpleegkundige zal vervolgens bij u langskomen om vast te stellen wat er nodig is en hier samen met u een beeld van te vormen; wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat zijn voor u de beste tijden om verzorgd of verpleegd te worden. Samen spreekt u af welke zorg u zelf en uw naasten blijven doen en welke zorg ons wijkteam overneemt. Op basis van die afspraken stelt de wijkverpleegkundige een zorgindicatie die aangeeft welke zorg u krijgt.

Veelgestelde vragen

Wat kost thuiszorg?

Onze thuiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar. U betaalt u hierover geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Houdt u er wel rekening mee dat u misschien hulpmiddelen moet aanschaffen of huren die het verlenen van thuiszorg mogelijk maken.

Let op: heeft u al een indicatie voor verpleeghuiszorg gekregen, dan wordt thuiszorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is bijvoorbeeld het geval als u op de wachtlijst voor een woonzorglocatie staat en tijdelijk thuiszorg krijgt ter overbrugging. Mogelijk moet u in dat geval een eigen bijdrage betalen die wordt vastgesteld door een landelijke instantie: het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Kijk voor meer informatie en een rekenhulp op www.hetcak.nl.

Wat is een indicatiestelling?

Wanneer u of een van uw naasten thuiszorg nodig heeft, dan moet er eerst vastgesteld worden welke zorg men nodig heeft en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn. Dit staat beschreven in de zorgindicatie. Deze zorgindicatie wordt vastgesteld door de wijkverpleegkundige die bij u langskomt.

Ik ben niet tevreden over mijn huidige thuiszorgaanbieder; kan ik naar De Zellingen overstappen?

Overstappen naar De Zellingen kan altijd; wij komen graag voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u langs. U kunt telefonisch een afspraak maken of onderstaand formulier invullen, waarna onze wijkverpleegkundige bij u langs komt om u te informeren over de mogelijkheden die er voor u zijn bij De Zellingen.

Ik wil elke dag op een vast tijdstip worden geholpen, kan dat?

Wij streven ernaar om elke dag op een vast tijdstip te komen om de zorg te verlenen. Het tijdstip waarop de zorg wordt verleend, gaat altijd in overleg met u waarbij rekening wordt gehouden met uw gewoontes zoals uw gebruikelijke tijdstip van opstaan of het tijdstip waarop u hulp wilt bij het douchen.

Waar kan ik meer informatie vinden over thuiszorg van De Zellingen?

In ons ABC Zorg Thuis vindt u informatie over diverse zaken met betrekking tot onze thuiszorg.

Telefonisch aanvragen kan ook via 088 - 206 90 90

Aanvraagformulier thuiszorg