Professionele Adviesraad (PAR) opgericht

Op woensdag 16 januari is met de officiële benoeming van de leden de PAR van De Zellingen van start gegaan. In het kader van de kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg is de oprichting van een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad (VAR) dan wel een Professionele Adviesraad (PAR) een belangrijke stap. Hiermee wordt de medezeggenschap binnen de organisatie namelijk uitgebreid.

De bestuurder heeft haar voorkeur voor een PAR uitgesproken; deze Adviesraad staat namelijk breder in de organisatie omdat er vanuit verschillende disciplines beroepsbeoefenaars bij betrokken zijn. De Zellingen onderscheidt zich hiermee van andere zorginstellingen in de regio.

De taak van de PAR is om onze professionele beroepsoefenaars te ondersteunen en verbinding te maken met onze missie, visie en kernwaarden. Hiermee wordt ook de relatie tussen onze zorgprofessionals, de bestuurder en de locaties van De Zellingen (zowel intra- als extramuraal) geoptimaliseerd, wat de samenwerking bevordert. Binnen deze rol geeft de PAR gevraagd en ongevraagd advies en brengt ideeën en vragen in bij de Bestuurder.

Ook heeft de PAR de inspirerende taak richting de zorgteams om medewerkers te stimuleren, motiveren en ondersteunen om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren en bij te dragen aan plezier op de werkvloer.

De volgende leden vormen de PAR van De Zellingen:

 • Petra Jansen, verpleegkundige locatie De Meander (voorzitter)
 • Alinde Westerbaan, beleidsmedewerker (ambt. secretaris)
 • Mia Verschaeve, manager Dagbehandeling, hersenletsel en afasie
 • Romy Kok, verpleegkundige locatie Crimpenersteyn
 • Ineke Kalkman, verpleegkundige en woonzorgmanager locatie Crimpenersteyn
 • Helen van der Heide, wijkverpleegkundige locatie TDZ
 • Kristie Koedoot, wijkverpleegkundige locatie TDZ
 • Annemarie de Groot, verzorgende Dagbehandeling
 • Ron Rosenthal, verzorgende GRZ locatie Rijckehove
 • Marije Kruisman, SOG
 • Sjoerd van Beek, fysiotherapeut
 • Jeanine Brink, logopediste
 • Eva Wiersma, psycholoog 
PAR

Ik wens alle leden veel succes en vooral plezier toe!

Frida van der Sloot
Bestuurder

 

 

Meer informatie over De Zellingen?
Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen ook terugbellen of mailen