Persstatement coronavirus vanuit ConForte

De ouderenzorgorganisaties in Rotterdam (waaronder De Zellingen), verenigd in samenwerkingsverband ConForte, houden de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook staan we voor de laatste stand van zaken in nauw contact met de GGD en andere relevante partners zoals de ziekenhuizen.

Inhakend op de actuele situatie hebben de organisaties preventieve maatregelen getroffen, vanuit de Infectie Preventie Commissie (IPC’s) die elke zorgorganisatie heeft. Hiermee willen we onze (vaak kwetsbare) bewoners en (thuiszorg)cliënten zo veel mogelijk beschermen en het risico op ziekteverzuim verkleinen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Daarnaast besteden we continu aandacht aan de hygiëne maatregelen en protocollen die gelden in de zorg, waarbij we extra aandacht aan handhygiëne besteden.

Meer informatie over De Zellingen?
Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen ook terugbellen of mailen