Nieuwjaarsboodschap bestuurder Frida van der Sloot

In april hebben we op mooie wijze afscheid genomen van onze bestuurder Teuni van Wijngaarden: per locatie en met de musical gemaakt en gespeeld in het Isala theater door onze collega’s. Ik weet dat Teuni met veel plezier terugkijkt op haar afscheid.

Op 1 april ben ik in een voor mij nieuwe rol gestapt: bestuurder van De Zellingen. Ik heb me gerealiseerd dat deze positie alleen te vervullen is met kundige mensen om me heen. Daarom is een management team gecreëerd waarin ik geloof en een secretariaat dat me steunt. Helaas betekende dit ook dat ik afscheid van mensen heb genomen. Dit is niet makkelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat dit zorgvuldig is gegaan. Een team van mensen om je heen bij wie je je veilig voelt en met wie je samen werkt aan hetzelfde doel en plezier hebt, wens ik iedereen toe! Hetzelfde doel is wat ons betreft goede en veilige zorg en ondersteuning bieden aan cliënten en mantelzorgers en, waar het kan, een bijdrage leveren aan het creëren van geluksmomenten. Immers: alles wat jij en ik doen, ieder in zijn/haar functie of als vrijwilliger is gericht op goede en veilige zorg en dienstverlening.

Zo weet ik dat cliënten genieten van onze maaltijden, dat zij blij zijn met de liefdevolle zorg die gegeven wordt, dat cliënten ons bedanken voor de stimulans en therapie om naar huis te kunnen, blij zijn met de was- en strijkservice, dat zij kunnen deelnemen aan een activiteit doordat je gehaald en gebracht wordt door een vrijwilliger, een gastvrije ontvangst door onze vrijwillige baliemedewerkers; allemaal voorbeelden hiervan. Het bieden van zorg en ondersteuning die aansluit bij de individuele behoefte, wens of verlangen, is wat ons bindt, is wat ons De Zellingen maakt!

Zoals gezegd wens ik iedereen een team toe waarin je je veilig voelt en met plezier werkt; een team dat jou en jouw bijdrage waardeert. Die waardering wil ik graag uitspreken naar iedereen. Ik ben blij met jou, want je gaat voor De Zellingen. Ik ben blij met jou, want als vrijwilliger maak jij net dat verschil. Ik ben blij met jou, want jij durft me feedback te geven. 

De zomer van 2018 was warm en druk, we hebben ons met elkaar erdoor heengeslagen. Je kunt wel zeggen dat het een hete, pittige zomer is geweest. Forse uitdagingen voor de planning die veel van ieders flexibiliteit hebben gevraagd. Bedankt daarvoor.

Met elkaar hebben we nagedacht over een gewenste cultuur (leidende principes) en structuur van de organisatie. We hebben daarom afscheid moeten nemen van medewerkers. Dat kwam soms onverwacht en gaf gevoelens van verdriet en onrust, maar ook zien we dat we met elkaar weer aan het bouwen zijn.

We profileren ons steeds meer in de regio, zitten bij gemeentes aan tafel, zijn trekker van regionaal ontwikkelbudget, werken samen met andere VVT-instellingen om regionaal voorbereid te zijn op griep. Ook zetten we ons actief in voor de ketens zoals dementie en palliatieve zorg. Wij willen een betrouwbare partner zijn: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

We zijn ook aan het verhuizen geweest: een verhuizing binnen Rijckehove, we hebben afscheid genomen van onze locatie Meeuwensingel en hebben Zellingen Plaza en Duikerlaan in gebruik genomen. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de voorgenomen verbouwing van Crimpenersteyn. Dat krijgt in 2019 een vervolg als we onze strategische zorgdoelen hebben bepaald.

Veel ontwikkelingen vinden plaats op het gebied van leren en ontwikkelen, leerlijnen en het begin van een digitaal leerplatform. Ook de start van vele leerlingen vraagt de nodige inspanningen. Al met al heb ik veel redenen om trots te zijn op jullie, op wat we met elkaar voor onze cliënten bereiken!

Ik gun ieder van jullie een werkplek waar je je gewaardeerd voelt, waar je talenten zichtbaar zijn en worden benut, een plek waar je met plezier werkt. Je bent zelf mede verantwoordelijk voor je werkplezier en het optimaal kunnen zijn van vakman of vakvrouw in alles wat je doet. De Zellingen investeert in jullie, wil jullie graag vasthouden door je verder te laten ontplooien in leren en ontwikkelen.

Momenteel mogen we zorgdragen voor 776 HO-cliënten, 773 VV-cliënten, die we thuis zorg of ondersteuning bieden, 243 mensen die bij ons genieten van dagactiviteiten of dagbehandeling krijgen, 487 cliënten die bij ons wonen, 54 revalidatiecliënten en 19 cliënten die komen herstellen. Voor hen gaan we voor goede en veilige zorg en behandeling en ik spreek de wens uit dat we ook in 2019 zoveel cliënten mogen bedienen, zelfs in de thuiszorg meer.

We staan met elkaar aan de vooravond om te starten met experimenteren om onze zorg en dienstverlening nog beter te laten aansluiten en onze keten optimaal te benutten. Het gaat hierbij om kleine experimenten, zoals het gebruik maken van elkaars kennis, het verbeteren van de overdracht, het benutten van MDO’s voor meer betekenisvol rapporteren.

Voel je vrij om op jouw werkplek stil te staan hoe de zorg verbeteren kan (tijd voor reflectie en creativiteit), durf over team- en locatiegrenzen heen te gaan, probeer en leer ervan en deel wat je hebt geleerd, zodat we met elkaar leren en onze zorg nog beter wordt.

We hebben extra middelen Wlz toegekend gekregen van onze financiers, die we gaan inzetten om onze langdurige zorg kwaliteitsimpulsen te geven en jullie ideeën te ondersteunen. We maken ons hard voor betere tarieven in de thuiszorg.

In mijn optiek wordt 2019 een mooi jaar met veel nieuwe kansen! Ik wil jullie allen bedanken voor wat je vanuit je functie of als vrijwilliger hebt gedaan; het er zijn op soms moeilijke momenten en het geven van echte aandacht. Dat doen we met elkaar! Graag doe ik ook voor volgend jaar een beroep op jullie. Als dank voor jullie inzet hebben we een moment van ontmoeting gecreëerd. Een moment om samen met alle Zellingencollega’s en -vrijwilligers te genieten en elkaar mooie feestdagen te wensen.

Bedankt!

Frida van der Sloot

 

Meer informatie over De Zellingen?
Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen ook terugbellen of mailen