Capelle en Krimpen maken zich sterk voor inwoners met dementie

Ketenzorg Dementie

De gemeente Krimpen aan den IJssel en gemeente Capelle aan den IJssel hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de dementieketen. Ook verschillende organisaties voor zorg & welzijn, waaronder De Zellingen, hebben getekend. De nieuwe samenwerking draagt bij aan het bieden van passende ondersteuning en zorg voor Krimpenaren en Capellenaren met dementie en hun naasten.

Wethouder Marc Wilson (Capelle) is blij met de samenwerking: "Juist nu mensen steeds ouder worden neemt het aantal mensen met dementie toe. In Capelle verwachten we bijvoorbeeld dat het aantal inwoners met dementie stijgt van 1.100 naar 2.400 in 2050. "Het is van groot belang dat we hier nu al mee bezig zijn, en daarin sta je samen sterker. De komende tijd gaan de betrokken organisaties aan de slag om hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Als gemeenten ondersteunen we waar mogelijk."

De overeenkomst is gericht op het ontwikkelen en verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Daardoor kan tijdens de ontwikkeling van dementie een samenhangend en afgestemd geheel van zorg worden aangeboden aan mensen met deze ziekte en hun naasten. Mensen kunnen zo op een waardige manier langer thuis blijven wonen. Het behoud van eigen leefstijl, eigen regie en deelname aan de maatschappij en planning van passende zorg zijn hierbij de belangrijkste speerpunten.

Wethouder Marc Wilson: "Deze samenwerking draagt bij aan een sluitende dementieketen waardoor we inwoners in elke fase van dementie helpen met zorg en ondersteuning. Bij lichte dementie is bijvoorbeeld het Alzheimercafé belangrijk. "Terwijl naarmate de ziekte vordert meer zorg nodig is. Samen zorgen we ervoor dat deze toename van zorg tijdig, en vooral ook passend is. Dit biedt ook kansen om de omgeving van mensen met dementie te betrekken. Want dementie raakt niet alleen hen die het krijgen maar ook hun naasten."

Meer informatie over De Zellingen?
Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen ook terugbellen of mailen