Berichtgeving familie en naasten i.v.m. coronavirus

Beste familie en naasten,

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ertoe geleid dat we spreken van een pandemie. Net als andere (zorg)organisaties neemt De Zellingen extra voorzorgsmaatregelen om haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers te beschermen. U kunt ons daarbij helpen door onderstaande maatregelen zoveel mogelijk na te leven.

Beperk bezoek aan kwetsbare ouderen
In het algemeen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Daarom ontraden wij bezoek aan cliënten tenzij mantelzorgers, familie of vrijwilligers ondersteunen in de zorg. Wij verzoeken u hierover afspraken te maken met de zorg.

Houd u aan de hygiënemaatregelen
Was uw handen met water en zeep (mogelijk op onze locaties), hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig!) en schud geen handen.

Beperking activiteiten en bijeenkomsten
Activiteiten en bijeenkomsten worden zoveel mogelijk op de afdelingen georganiseerd. Centrale activiteiten worden gecanceld. Cliënten mogen zelfstandig naar buiten, maar we attenderen hen erop dit zoveel mogelijk te vermijden.

Klachten of in risicogebied geweest? Kom niet langs!
Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Ook als u in risicogebied bent geweest verzoeken wij u om onze locaties te mijden.


De ontwikkelingen volgen elkaar momenteel snel op. We informeren u als wij hierdoor ons beleid moeten aanpassen of als hier een andere reden voor is. Mocht u vragen hebben, richt deze dan aan de woonzorgmanager of stuur een e-mail naar corona@zellingen.nl.

Wij, en dat zijn onze cliënten en medewerkers, rekenen op uw medewerking.

Vriendelijke groet,

Corona crisisteam De Zellingen
Onder regie van Caroline Augustinus, Manager Zorg Thuis

Meer informatie over De Zellingen?
Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen ook terugbellen of mailen