Missie, visie en kernwaarden

Onze missie verwoordt wat wij uiteindelijk willen bereiken, waarvoor wij het allemaal doen. Een soort belofte aan onze cliënt en vanwege het maatschappelijk karakter zelfs aan de samenleving. Onze visie verwoordt de overtuigingen, de zienswijzen en de drijfveren van waaruit wij de missie willen realiseren.

Missie

Wij staan voor tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. Goede zorg betekent voor ons dat wij de cliënten tot hun recht willen laten komen. Dit doen wij door het bieden van veiligheid, het verminderen van de ziektelast en het leren omgaan met de beperkingen. Wij dragen naar vermogen bij aan het geluk van de cliënt en dat van hun mantelzorgers.

Visie

Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en wij doen dat vakbekwaam, opgewekt en met aandacht. Wij werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en met vrijwilligers en collega’s in de keten en de wijk. Wij richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten. Onze cliëntbenadering is uniek.

 

“Wij zijn er…
Als het leven verandert en er zorg of ondersteuning nodig is, zijn wij er ook op moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten, bijdraagt aan het blijven ervaren van geluksmomenten.”
 

Kernwaarden (ABCRRR) en leidende principes

In onze kernwaarden zijn de basisovertuigingen vervat die idealiter terugkomen in het gedrag van onze medewerkers:

Aandacht | Voor de ander(en), nabij en in relatie zijn.
We zijn er voor de ander, in hoe we zorg verlenen, collega zijn, dichtbij en met oog voor wat de ander nodig heeft.

Betrouwbaarheid | Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
Samen organiseren we het beste voor onze cliënten, we komen afspraken na omdat goede afspraken goede zorg mogelijk maken.

Creativiteit | Buiten kaders denken, proactief speelruimte benutten.
We onderzoeken hoe bestaande (beleids)regels en richtlijnen speelruimte bieden om die zorg te bieden die nodig is.

Resultaatgerichtheid | Sturen vanuit onze missie op onze doelen.
Alles wat we doen en ontwikkelen helpt in het concretiseren van onze missie en visie op persoonsgerichte zorg.

Ruimte voor regie | Behoud van eigen regie (cliënt) en professionele autonomie/vakmanschap (medewerker).
Iedereen is anders, iedere situatie is anders. We organiseren de beslisruimte om belangrijke besluiten in de samenspraak tussen cliënt, familie en zorgprofessional te kunnen nemen.

Reflectie Tijd voor reflectie, iedereen leert, benutten van talenten.
Werken in de zorg vraagt om alert te blijven op zeer uiteenlopende onderwerpen, het welzijn van de cliënt, de kwaliteit van de behandeling, de samenwerking in het team enz. Daarom nemen we tijd om met medewerkers te reflecteren, te leren en onderzoeken we hoe we elkaars talenten optimaal benutten. Ook bij cliënten willen we aansluiten bij hun talenten en we dagen hen daar waar mogelijk dan ook uit om te blijven leren.

Meer informatie? Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.