Missie, visie en kernwaarden

Onze missie verwoordt wat wij uiteindelijk willen bereiken, waarvoor wij het allemaal doen. Een soort belofte aan onze cliënt en vanwege het maatschappelijk karakter zelfs aan de samenleving. Onze visie verwoordt de overtuigingen, de zienswijzen en de drijfveren van waaruit wij de missie willen realiseren.

Missie

"Wij staan voor tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. Goede zorg betekent voor ons dat wij de cliënten tot hun recht willen laten komen. Dit doen wij door het bieden van veiligheid, het verminderen van de ziektelast en het leren omgaan met de beperkingen. Wij dragen naar vermogen bij aan het geluk van de cliënt en dat van hun mantelzorgers."

Visie

"Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en wij doen dat vakbekwaam, opgewekt en met aandacht. Wij werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en met vrijwilligers en collega’s in de keten en de wijk. Wij richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten. Onze cliëntbenadering is uniek."

Kernwaarden (ABCRRR) en leidende principes

In onze kernwaarden zijn de basisovertuigingen vervat die idealiter terugkomen in het gedrag van onze medewerkers:

Aandacht | Afstemmen op de ander(en), nabij en in relatie zijn.

Betrouwbaar | We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Creatief | Proactief speelruimte benutten.

Resultaatgericht | Sturen vanuit onze missie op onze doelen.

Ruimte voor regie | Behoud van eigen regie (cliënt) en professionele autonomie/vakmanschap (medewerker).

Reflectief | Tijd voor reflectie, iedereen leert, benutten van talenten.

Meer informatie? Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen