Klachtenfunctionaris

Sinds de invoering van de Wet Klachten, Kwaliteit & Geschillen Zorg (WKKGZ) hebben wij een klachtenfunctionaris in dienst die een onafhankelijke functie binnen De Zellingen heeft en waar u terecht kunt met een klacht of compliment.

De klachtenfunctionaris geeft u de gelegenheid uw verhaal te vertellen en kan:

  • u adviseren hoe u de klacht alsnog zelf kunt bespreken met de betrokkene(n) of leidinggevende;
  • een signaal afgeven aan de betrokkene(n) of de afdeling;
  • een gesprek regelen tussen u en betrokkene(n), waarbij de klachtenfunctionaris aanwezig kan zijn om bemiddelend het gesprek te leiden.

Zowel cliënten, familie als (wettelijk) vertegenwoordigers kunnen bij de klachtenfunctionaris terecht, ook als u of uw familielid geen zorg meer ontvangt van De Zellingen. Weet u nog niet zeker of u een officiële klacht wilt neerleggen, ook dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met wat u vertelt en een gesprek hoeft geen vervolg te hebben.

Als u ervoor kiest om een oordeel over uw klacht te ontvangen van de bestuurder, dan kunt u voor informatie over deze procedure terecht bij de klachtenfunctionaris. Er zal vertrouwelijk worden omgegaan met wat u vertelt en dit gesprek hoeft geen vervolg te hebben.

Contactgegevens

Henk Moerenhout | klachtenfunctionaris@zellingen.nl
T. 06 - 47 82 68 50

Postadres
Klachtenfunctionaris De Zellingen
Postbus 36, 2900 AA Capelle a/d IJssel

U kunt een afspraak maken met de klachtenfunctionaris of langsgaan op de volgende dagen en locaties:

  • maandag op Crimpenersteyn
  • dinsdag op De Meander
  • vrijdag op Rijckehove

U kunt ook onderstaand formulier gebruiken om contact op te nemen.

Klacht of compliment? Bel de (onafhankelijke) klachtenfunctionaris op 06 - 47 82 68 50

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen