Klacht, compliment of idee

Bij De Zellingen vinden we het belangrijk dat cliënten, familie en bezoekers tevreden zijn. Onze medewerkers spannen zich dagelijks in om ondersteuning, zorg, behandeling en overige servicediensten goed te laten verlopen en u op een juiste manier te bejegenen.

Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de gang van zaken. Aarzel in dat geval niet en maak uw klacht kenbaar. Zo voorkomen we ergernis en kunnen we herhaling in de toekomst voorkomen.

Heeft u een klacht?

We adviseren om uw klacht in eerste instantie te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende. Dit is de snelste manier om uw ongenoegen te uiten en u kunt dan direct een reactie verwachten.

Leidt dit niet tot een oplossing of denkt u dat uw klacht op een andere manier moet worden behandeld, dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier hieronder. Om zorgvuldig met uw klacht om te gaan, hebben we een klachtenregeling opgesteld: een bemiddelaar zal proberen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Let op: alleen een volledig ingevuld formulier kan in behandeling worden genomen!

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost en berust u zich hier niet in, dan kunt u het geschil voorleggen aan een klachtencommissie. De contactgegevens van diverse klachtencommissies staan vermeld in bijlage 1 van de Klachtenregeling van De Zellingen.

Wanneer alle routes geprobeerd zijn te bewandelen is het mogelijk de bestuurder een brief waarin u uw klacht meldt te sturen. Als u ontevreden bent over de bemiddeling van uw klacht kunt u de bestuurder verzoeken om een schriftelijk oordeel over de klacht. U kunt een brief/e-mail richten aan de bestuurder via bestuurssecretariaat@zellingen.nl.  

Complimenten, ideeën en tips

Het is voor onze medewerkers fijn om te horen dat hun werk wordt gewaardeerd. Bent u ergens tevreden over, laat dat ons daarom zeker weten! Ook goede ideeën en tips zijn altijd welkom, want die helpen ons om onze zorg te verbeteren. Complimenten, ideeën en tips kunt u met ons delen via communicatie@zellingen.nl of door gebruik te maken van het ‘Wat ik graag zeggen wil’ kaartje dat u op elke locatie van de Zellingen bij de entreebalie en op de afdelingen kunt vinden.

Zorgkaart Nederland

Op www.zellingen.nl/zorgkaart kunt u aangeven wat goed gaat in onze zorgverlening en wat beter kan. Uw ervaring helpt ons om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen en helpt anderen om een geschikte zorgaanbieder te kiezen.

Gelieve dit formulier alleen te gebruiken om een officiële klacht in te dienen!

Klachtenformulier