Onze werkwijze

Heeft u beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel en woont u in Rotterdam-Rijnmond of Midden-Holland? In ons regionale Hersenletsel- en Afasiecentrum kunnen u en uw naasten gespecialiseerde behandeling of professionele begeleiding krijgen.

Zo helpen we u om uw zelfredzaamheid, taal en communicatie te verbeteren en weer meer aan het sociale leven deel te nemen. In ons expertisecentrum behoort ook het volgen van cursussen en vrijwilligerswerk tot de mogelijkheden. We werken volgens een vast traject, waarin we toewerken naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren.

» Schematische weergave werkwijze
» Schematische weergave hersteltraject

Persoonlijk gesprek

Tijdens een persoonlijk gesprek leren deskundige hulpverleners u en uw naasten beter kennen. Gezamenlijk krijgt u meer inzicht  in uw vragen, beperkingen en mogelijkheden. Samen gaat u vervolgens op zoek naar de voor u best passende antwoorden of oplossingen.

Diverse behandelingsmogelijkheden

Het Hersenletsel- en Afasiecentrum biedt mogelijkheden voor kortdurende periodieke behandelingen, ongeacht hoe lang het hersenletsel al bestaat. Zodra de behandeldiagnose en oefenstrategie helder zijn, wordt de volgende fase ingezet.

Gecombineerde aanpak

Het Hersenletselcentrum werkt volgens een gecombineerde aanpak. Geleerde vaardigheden kunt u zich eigen maken door te oefenen met gelijkgestemde lotgenoten, uw sociale netwerk, ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers. Dit gebeurt onder supervisie van professionele begeleiding op afstand, die u ondersteunt in hervinden de regie over uw leven.

Zo zelfstandig mogelijk verder

Tenslotte wordt de professionele begeleiding beperkt tot een minimum of afgebouwd. Vervolgens zijn er voor u mogelijkheden om in de buurt passende cursussen of workshops te volgen en om deel te nemen aan activiteiten. Er is een nauwe samenwerking met de patiëntenvereniging en de wijkteams. Ervaringsdeskundigen onderhouden op structurele basis contacten met deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van het centrum.

Meer informatie? Bel het Hersenletsel- en Afasiecentrum op 010 - 442 53 61

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen