Comazorg

Coma is een staat van diepe bewusteloosheid waarbij de persoon de ogen niet opent op aanspreken, geen opdrachten uitvoert en geen verbale reacties geeft.

De diepte van de bewustzijnsdaling is bij coma alleen nog af te leiden uit bepaalde motorische reacties op pijnprikkels. De diepte van een comateuze toestand wordt bepaald op de Glasgow-comaschaal waarbij de patiënt op drie onderdelen beoordeeld wordt:

  • Eye opening response (reactie door opening van de ogen)
  • Motor response (motorische reactie)
  • Verbal response (spraak)
Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

CAPTCHA Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.