Wachtlijsten

Wachtlijsten locaties De Zellingen

Hieronder treft u een overzicht van de wachtlijsten naar locatie, zorgvorm en naar de verschillende diensten van De Zellingen. Bij de intramurale locaties is daarnaast een opsplitsing gemaakt naar grondslag zoals deze in de indicatie is vastgelegd.

In het overzicht wordt gesproken over somatiek en psychogeriatrie. Bij somatiek gaat het om zorg bij een chronisch lichamelijke aandoening. Bij psychogeriatrie gaat het om aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens op hogere leeftijd (dementie).

Bij een tijdelijke opname gaat het om een opname ten behoeve van respijtzorg, een vakantie of logeeropname.  

 

Verpleeghuis Rijckehove per 05-03-2018

Zorgvorm

Aantal cliënten op de wachtlijst

Gemiddelde Wachttijd in weken*

Somatiek

 

8

6-10

Psychogeriatrie

3

6-10

Vakantieopname

0

6-10

Revalidatie (DBC)

2

0-1

Beademing

0

0

cliënten met een tracheacanule

0

24

Non invasieve beademing

0

0

Palliatief

0

0

 

Zorgcentrum Crimpenersteyn per 05-03-2018

Zorgvorm

Aantal cliënten op de wachtlijst

Gemiddelde Wachttijd weken*

Somatiek

0

0-12

Psychogeriatrie

5

0

Echtparen

0

6-12

Korsakov

0

6-12

Verzorgingshuis PG en SOM

0

0

 

Woonzorgcentrum De Meander per 06-02-2018

Zorgvorm

Aantal cliënten op de wachtlijst

Gemiddelde Wachttijd in weken*

Somatiek

0

0-12

Psychogeriatrie

4

0-12

Revalidatie (DBC)

0

0-1

Verzorgingshuis

4

0-12

echtpaar

1

6-12

 

Woonzorgvleugel Bermensteyn per 06-02-2018

Zorgvorm

Aantal cliënten op de wachtlijst

Gemiddelde Wachttijd weken*

Somatiek

0

0-12

Psychogeriatrie

2

0-12

 

De Roo van De Zellingen per 06-02-2018

Zorgvorm

Aantal cliënten op de wachtlijst

Gemiddelde Wachttijd weken*

Psychogeriatrie

1

0-12

 

Wijkverpleging De Zellingen per 06-02-2018

Geen wachtlijst, u kunt per direct in zorg genomen worden.

 

Afasiecentrum Rotterdam e.o. per 06-02-2018

Op dit moment is er geen wachtlijst voor het Afasiecentrum. U kunt per direct in zorg worden genomen

 

Dagactiviteiten De Zellingen per 06-02-2018

Op dit moment is er geen wachtlijst voor dagbehandeling en dagopvang. U kunt per direct in zorg worden genomen.

 

Volledig Pakket Thuis (VPT) per 06-02-2018

Wanneer u in de serviceflat woont van Bermensteyn, kunt u mogelijk gebruik maken van een Volledig Pakket Thuis. Hiervoor is geen wachtlijst.

 

* Voor cliënten die nieuw op de wachtlijst worden geplaatst, kan er een afwijking zijn in de gemiddelde wachttijd tot opname.