Tarief 2016 voor indicatiestelling:

  • Zilveren Kruis € 69,96
  • VGZ € 72,18
  • CZ € 71,52
  • Menzis € 69,61
  • Multizorg € 70,74
  • DSW € 70,68

Voor wijkverpleging ZVW geldt geen eigen bijdrage.