Vriendenstichtingen

Stichting Vrienden van Crimpenersteyn

De Stichting Vrienden van Crimpenersteyn zet zich in om de recreatie en het welzijn van de bewoners van Crimpenersteyn, de aanleunwoningen en de cliënten van de dagactiviteiten te bevorderen. Hiertoe organiseert de Stichting onder andere ontspanningsbijeenkomsten, zowel binnen als buiten Crimpenersteyn. Tevens biedt de Stichting faciliteiten aan de bewoners aan door het doen van schenkingen aan Crimpenersteyn. De Stichting werkt nauw samen met de SWSO (Stichting Werkgroep Serviceverlening Ouderen) en levert jaarlijks een financiële ondersteuning voor projecten die aan de bewoners van Crimpenersteyn ten goede komen.

De Stichting is opgericht op 25 april 2003.

Contactgegevens

Zandrak 66
2924 BC Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 440900
E-mailadres: haspil@zellingen.nl

KvK nummer: 24348350

ANBI nummer: 8125.58.510

Samenstelling bestuur:

 • de heer Fons Carlier
 • de heer Otto Seher (penningmeester)
 • de heer Philip Thomassen

Leden comité van aanbeveling:

 • de heer M.J.D. Jansen
 • de heer prof.dr. H. Galjaard
 • mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius
 • de heer J. Buijs

Beleid en jaarlijkse doelstellingen

Het beleid van de Stichting richt zich met name op het via Friendraising benaderen van personen, bedrijven, verenigingen en fondsen voor periodieke donaties en schenkingen. Met het organiseren van bridgedrives en andere activiteiten worden financiële inkomsten gegenereerd om de doelstellingen te realiseren. De doelstellingen variëren jaarlijks aanzienlijk. In het verleden zijn bijvoorbeeld gerealiseerd: een cultuurtuin, tuinpaviljoen, dagbus voor eigen vervoer van vaste bewoners en dagactiviteiten, duofiets, jaarlijkse donatie aan de SWSO (elke maand een speciaal programma zoals: ijsmiddag met muziek, haringmiddag met muziek, busreizen, bezoeken aan musea etc.).

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten

De inhoud van elke vergadering wordt nauwkeurig genotuleerd. Van elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt. Hierin is de financiële jaarrekening opgenomen die ook aan de Inspecteur van Belasting in 's-Hertogenbosch is toegezonden.

Gerapporteerd worden de succesvolle activiteiten en de wensen en verlangens voor het welzijn van de bewoners van het Zorgcentrum Crimpenersteyn. Regelmatig wordt informatie verstrekt over activiteiten en resultaten via diverse regionale kranten, cliëntennieuwsbrief de Zandrakker van De Zellingen en via de lokale televisie of radiozender.

Financiële verantwoording:

Jaarlijks wordt een jaarrekening door de penningmeester opgemaakt die bestaat uit:

 • Algemene informatie
 • Grondslagen van waardering
 • Balans
 • Rekening van Baten en Lasten
 • Toelichting op de balans
 • Toelichting op de rekening van Baten en Lasten

Stichting Vrienden van Rijckehove

De stichting Vrienden van Rijckehove zet zich in voor het welzijn van de bewoners van Verpleeghuis Rijckehove. Samen met de vele donateurs willen wij het verblijf voor bewoners in het verpleeghuis zo aangenaam mogelijk maken. Zodat Verpleeghuis Rijckehove ondanks alle overheidsbezuinigingen een echt thuis is en blijft.

Doelstelling en enkele gerealiseerde projecten

Het bestuur stelt zich ten doel jaarlijks geld in te zamelen om diverse projecten voor de bewoners te kunnen financieren. Via de stichting zijn onder meer onderstaande verbeteringen in Verpleeghuis Rijckehove gerealiseerd:

 • Een fraai aangelegde wintertuin met visvijver.
 • Aankleding van het binnenplein, restaurant en Muziekhof.
 • Sfeervolle inrichting van de gezamenlijke grote huiskamers en de kamers van bewoners.
 • De inrichting van de Stilteruimte.
 • Aanleg van de buitentuin en de dierenweide.
 • Op elke kamer is een televisie met plafondbeugel geplaatst.

Historie van de Vrienden van Rijckehove

De stichting Vrienden van Rijckehove is in 1997 voortgekomen uit het vroegere Ichtus-Meerhorst Fonds. In 1999 is onder het motto "Rijckehove: van een huis naar een echt thuis" door de Vrienden bij de bouw van het Verpleeghuis Rijckehove ruim € 500.000 bijeengebracht om het huis te verfraaien en dingen te realiseren die niet uit de geëigende middelen konden worden gerealiseerd.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Rijckehove
Postbus 36
2900 AA Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-266 57 04
E-mail : cabijl@zellingen.nl
KvK nummer: 41130187

Samenstelling van het bestuur

Dhr. J. de Koning (voorzitter)
Dhr. C. van Marle (penningmeester)
Dhr. R. van Heukelem (secretaris)