Missie en visie

Missie

Wij staan voor tevreden cliënten die zich 'thuis' voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. We dragen naar vermogen bij aan hun geluk en dat van hun mantelzorgers. We spreken hen aan op hun mens-zijn en hun talenten. In onze dienstverlening staan de volgende kernwaarden centraal: aandacht, betrouwbaar, creatief en resultaatgericht.

Visie

Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en we doen dat vakbekwaam, opgewekt en met aandacht. We werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en met vrijwilligers en collega's in de wijk en in de keten. We richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten. Onze cliënt-benadering is uniek.

Kernwaarden ABC & R

Aandacht: afstemmen op de ander(en), zorgzaam en gastvrij zijn 
Betrouwbaar: afspraak = afspraak,  we doen wat we zeggen 
Creatief: buiten de kaders denken,  het 'gezonde' verstand gebruiken 
Resultaatgericht: op het doel gericht zijn, geen tijd en geld verspillen