Visie op mantelzorg

De Zellingen heeft de visie dat cliënten moeten worden ondersteund om zoveel mogelijk het leven te kunnen leiden zoals ze dat willen en gewend zijn en hierbij zolang mogelijk de eigen regie voeren. De kernwaarden ABC&R (echte) Aandacht, Betrouwbaar, Creatief en Resultaat vormen hierbij het uitgangspunt. Daarnaast heeft De Zellingen de visie dat het de kwaliteit van leven van de cliënt ten goede komt als naast professionele zorg de mantelzorger geïntegreerd is in de dagelijkse zorgverlening en hierbij ondersteuning krijgt op maat. Mantelzorgers worden naast professionele zorgverleners en vrijwilligers gezien als partners in de zorg. Het als mantelzorger doen van activiteiten vindt plaats op vrijwillige basis, de mantelzorger moet het willen en kunnen. De Zellingen stimuleert mantelzorgers actief een bijdrage te leveren in de zorg voor de cliënt.