Kerngetallen De Zellingen

Kengetallen De Zellingen per 1 juli 2017

  • 1290 medewerkers in dienst.
  • 993 met een vaste arbeidsovereenkomst (= 77%).
  • 297 medewerkers hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst (=23%).

Binnen De Zellingen zijn 27 leerlingen die een BBL traject volgen.

Het kwalificatieniveau is:

Leerling

2.1   %

Niveau 1

19.7 %

Niveau 2

23.4 %

Niveau 3

24.8 %

Niveau 4

18.3 %

Niveau 5

11.7 %

Het voortschrijdend verzuim per 1 juli = 6,7%, dit is exclusief zwangerschap.

Het instroompercentage is 28% en het uitstroompercentage is 25,9%.

De ratio personele kosten/opbrengsten is geconsolideerd 72,9%.