Cliëntenraad

Alle locaties van De Zellingen hebben een cliëntenraad. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad waarin alle locaties van De Zellingen zijn vertegenwoordigd. Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is dit in iedere zorginstelling verplicht. De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over allerlei onderwerpen die de kwaliteit van de cliëntenzorg betreffen.

De Centrale Cliëntenraad bestaat op dit moment uit:

  • De heer S. Verbeek (voorzitter)
  • E. Meertens (secretaris)
  • C. Scheffer-van Schaik
  • M.H.H. Almering
  • A. Vermeulen-Queiser
  • E. de Jongh
  • De heer R. de Rijk

Klik hier voor een overzicht van de samenstelling van de Cliëntenraden van de verschillende locaties.