Bestuur

Het bestuur van De Zellingen wordt gevormd door mevrouw T. van Wijngaarden-van Dieren.

Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Aldus komen aan het Bestuur alle (bestuurs)bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan de Raad van Toezicht of andere organen zijn opgedragen.