Beloningsbeleid

De Zellingen volgt de Wet Normering Topinkomens als het gaat om zowel de beloning van de bestuurder als de vacatiegelden voor de leden van de Raad van Toezicht. De Zellingen draagt zorg dat honorering plaatsvindt passend binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. Voor de medewerkers van De Zellingen geldt de CAO VVT.