Beleid

Het doel van De Zellingen is:

  • het bieden van verzorging, verpleging, begeleiding en huisvesting van cliënten met een hulpvraag/behoefte;
  • het verstrekken van thuiszorg;
  • het bevorderen van een op elkaar afgestemd en onderling samenhangend stelsel van voorzieningen voor de gezondheidszorg en ouderenvoorzieningen binnen de stichting en de bij de stichting aangesloten instellingen/organisaties alsook het samenwerken met andere instellingen/organisaties op het gebied van intra-, semi-, trans- en extramurale gezondheidszorg, de ouderenzorg en de maatschappelijke dienstverlening;
  • Het bevorderen, zowel direct als indirect, van de intra-, semi-, trans- en extramurale gezondheidszorg, de ouderenzorg en de maatschappelijke dienstverlening;
  • Al dan niet in samenwerking met andere zorgaanbieders zorgvernieuwing na te streven en verder te ontwikkelen binnen haar werkgebied;

De Zellingen verkrijgt haar middelen door het leveren van zorg van zowel zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeentes en particulieren en verder middels subsidies en donaties, schenkingen en legaten.

De Zellingen publiceert jaarlijks een directieverslag alsmede een jaarrekening. Hierin is het beheer van het vermogen en de wijze van besteding van vermogen toegelicht.