Klachten

Bent u niet helemaal tevreden over de verleende zorg of dienst? Dan kunt u contact opnemen met de betreffende medewerker of met de zorgcoördinator/EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). Zij zullen met u overleggen hoe het probleem kan worden opgelost. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de woonzorg- of locatiemanager. Indien ook dit niet leidt tot een bevredigende oplossing dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur van De Zellingen. Dit kan via het e-mailadres info@zellingen.nl.

Ook kunt u een beroep doen op Inge van Norden, cliëntvertrouwenspersoon voor vragen, bemiddeling en advies bij klachten. De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van De Zellingen, waardoor zij onafhankelijk haar werk kan doen. Inge is telefonisch bereikbaar voor een afspraak of een gesprek via: 010 - 266 57 57 of 06 - 49 87 93 31.

Tevens is het mogelijk schriftelijk een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Rijnmond; de onafhankelijke klachtencommissie van De Zellingen. Klik op onderstaande link om naar de website van de Klachtencommissie te gaan.

http://www.klachtencommissierijnmond.nl

Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@klachtencommissierijnmond.nl of een brief sturen naar: Klachtencommissie Rijnmond, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 3063, 3003 AB Rotterdam. U kunt ook bellen met 06-14043658.

De Zellingen is per 1 januari 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

Klik hier voor het klachtenreglement van De Zellingen.