Klachten

Bent u niet tevreden over de verleende zorg, behandeling of servicedienst van de Zellingen? Wij willen het graag van u weten.

De beste manier om uw ongenoegen te uiten is om het te bespreken met de betreffende medewerker of met de EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) en wijkverpleegkundige. Zij gaan samen met u in gesprek hoe uw ongenoegen/klacht(en) kan worden opgelost. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de woonzorg-, zorgteam- of locatiemanager.

Wilt u de klacht(en) liever bespreken met een onafhankelijk persoon dan kunt u er voor kiezen om uw ongenoegen/klacht(en) te uiten met de klachtenfunctionaris. Samen met u gaat hij bespreken wat voor u het vervolg zou kunnen zijn.

Henk Moerenhout werkt als onafhankelijk klachtenfunctionaris bij De Zellingen. Hij kan infomeren, adviseren en bemiddelen bij klachten..

De klachtenfunctionaris is bereikbaar op 06 - 46 82 68 50 of stuur een e-mail aan klachtenfunctionaris@zellingen.nl

Wilt u een schriftelijk oordeel van uw klacht(en) dan is het mogelijk schriftelijk een klacht in te dienen bij de bestuurder van De Zellingen. Deze schakelt dan de klachtenfunctionaris in. U kunt uw brief sturen naar het bestuurssecretariaat van De Zellingen of per e-mail: info@zellingen.nl

Klachtencommissie Rijnmond
Het is mogelijk om een klacht(en) met betrekking tot de wet BOPZ voor te leggen aan de Klachtencommissie Rijnmond. Op www.klachtencommissierijnmond.nl leest u welke klachten en hoe u deze kunt indienen. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@klachtencommissierijnmond.nl of een brief sturen naar:

Klachtencommissie Rijnmond, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 3063, 3003 AB Rotterdam. U kunt ook bellen met 06-14 04 36 58.

De Zellingen is per 1 januari 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Klik hier voor het klachtenreglement van De Zellingen.

Complimenten
Complimenten over onze zorg, behandeling en servicediensten zijn ook altijd welkom! U kunt deze complimenten direct aan de betrokken medewerker geven of aan de klachtenfunctionaris, zodat hij ervoor zorgt dat deze bij de juiste persoon terecht komen.