Organisatie

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (De Zellingen) is in 1997 ontstaan door een samenvoeging van een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis en een zorgcentrum. Persoonlijk contact, optimalisering van levenskwaliteit, begeleiding van de klanten bij het houden van regie op het eigen leven en het nakomen van gemaakte afspraken zijn hierbij van groot belang. De Zellingen biedt zorg, advisering, behandeling, begeleiding en huisvesting aan mensen die hiervoor een indicatie hebben.

Cliënten

Iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, is van harte welkom bij De Zellingen. Het gevarieerde zorgpakket is gebaseerd op individuele zorgvragen. Door de bijzondere samenwerking binnen De Zellingen krijgt de cliënt zorg op die locatie waar dit voor hem het meest geschikt is; afhankelijk van de zorgvraag kan dit bij de cliënt thuis zijn of in één van de locaties van De Zellingen.

Medewerkers

Medewerkers werken veelal in multidisciplinaire teams waarin samenwerking een gegeven is. De organisatie is transparant, zodat medewerkers weten wat van hen wordt verwacht. Van de medewerkers verwacht De Zellingen deskundigheid, dat zij met anderen zowel intra- als extramuraal willen en kunnen samenwerken, dat ze flexibel zijn en echte aandacht geven aan onze cliënten.